Ledenadministratie en contributies

 

Welkom!

In dit zakelijke hoekje staan wat 'spelregels' waarin wij uitleggen hoe onze ledenadministratie te werk gaat.

U heeft na contact te hebben gehad met onze lesleiding recht op 1 gratis proefles, tijdens deze les ontvangt u een inschrijfformulier (het formulier is ook te downloaden via een link onderaan deze pagina).

Als u besluit lid bij ons te worden kunt u dit formulier volledig ingevuld inleveren bij de lesleiding, dus niet opsturen of doormailen.

Lees de welkomsbrief nieuwe leden aandachtig door, deze krijgt u samen met het inschrijfformulier en is ook te lezen via de link onderaan deze pagina.

 

Contributies.

Alle groepen € 150,- per jaar.

Rekenvoorbeeld contributie voor meerdere uren les.

1 Uur les per week:           € 37,50 per kwartaal.

2 Uur les per week:      2x € 37,50 per kwartaal.

3 Uur les per week:      3x € 37,50 per kwartaal.

4 Uur les per week:      3x € 37,50 + 1x € 26,50 per kwartaal.

 

De contributie is gebaseerd over 40 weken les, deze wordt  geïncasseerd  in de 1e week van het nieuwe kwartaal.

(1e week januari, 1e week april, 1e week juli en 1e week oktober).

In het 1e kwartaal van het jaar wordt € 8,-  administratiekosten, verzekeringen enz. geïncasseerd ( 1x per jaar, 1x per lid ).
 
Bij inschrijving van een nieuw lid (ook een herintredend lid) wordt € 15,-  inschrijfgeld in rekening gebracht.
 
Bij het volgen van meerdere lessen wordt voor elke les een uniek lidnummer aangemaakt, u vind deze apart terug op uw rekeningoverzicht.
 
 
 

Pre- demo en demoteams.

Leden van onze pre- demoteams volgen altijd nog 1 andere les.

Leden van onze demoteams volgen nog 2 andere lessen.

 

Let op!
Als er door een of andere reden de incasso van de contributie niet gelukt is, zal er altijd een tweede keer geïncasseerd worden.
Hierbij zal dan € 2,50 administratiekosten extra in rekening gebracht worden, lukt het dan nog niet dan nemen wij contact met u op.
Zorg dat er altijd geïncasseerd kan worden, zodat de kosten en contributie laag kunnen blijven. Boek nooit zelf de contributie over!
 
Indien u door ziekte langere tijd niet op de lessen kunt komen, bestaat de mogelijkheid om rustend lid te worden.
Deze rustperiode is minimaal voor een heel kwartaal, dus voor een paar weken afwezigheid kan het contributiebedrag niet worden aangepast. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
 
Er wordt geen restitutie verleend bij overmacht situaties.
 
Als er in uw contactgegevens (naam, adres, bankrekening, telefoonnummer of e-mailadres) iets verandert, geef dit s.v.p. even door.
 
Let op! Als u via e mail communiceert over uw dochter of zoon, vermeld dan altijd haar of zijn volledige voor- en achternaam.
 
 
Opzeggen kan alleen per  e- mail voor de 15e van de maand voorafgaand aan het eind van het kwartaal, doorgeven aan de lesleiding is niet voldoende en zal niet in behandeling genomen worden!

Opzeggen voor:

15 december-    opzegging gaat in per 1e kwartaal,
15 maart-           opzegging gaat in per 2e kwartaal,
15 juni-               opzegging gaat in per 3e kwartaal,
15 september-   opzegging gaat in per 4e kwartaal.
 
Bij het later opzeggen als bovenstaande datums (na deze datums is de nieuwe incassobatch aangemaakt en verstuurd) zullen wij geen contributie terugstorten.
 
 
Download hier ons inschrijfformulier voor nieuwe leden.
 
Download hier de Welkomsbrief nieuwe leden.
 
 
Let op!
Graag het inschrijfformulier inleveren via onze lesleiding, zij controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld en geven aan de ledenadministratie door in welke groep het nieuwe lid komt. Het inschrijfformulier niet opsturen of doormailen.
 
 
Algemene verordening gegevensbescherming.
Tijdens demo's, evenementen en onze jaarlijkse showcase zullen foto's en filmpjes gemaakt worden voor gebruik op onze social media.
Indien u niet wil dat uw kind (alleen of in een groep) op onze foto's of filmpjes komt geef dit aan op het inschrijfformulier of vul de overeenkomst AVG (die u in onderstaande link kunt downloaden) in.
Wij zullen proberen hier rekening mee te houden.
- opmerking: Deze overeenkomst lag ter ondertekening voor u klaar tijdens onze Showcase 2018.
 
 
Overeenkomst AVG