Privacy Statement


 

Body Action Goes.

Gevestigd in het Omnium,

Zwembadweg 3

4463 AB Goes

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://bodyactiongoes.nl

info@bodyactiongoes.nl

 

Leslocatie:

Omnium

Zwembadweg 3

4463 AB Goes

 

Dhr. C.J. Moens is de Functionaris Gegevensbescherming van Body Action Goes. Hij is te bereiken via info@bodyactiongoes.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Body Action Goes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

 

De persoonsgegevens die wij verwerken van personen jonger dan 16 jaar.

Body Action Goes verwerkt de volgende  persoonsgegevens van u:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bodyactiongoes.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Body Action Goes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Body Action Goes neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Body Action Goes) tussen zit.

Body Action Goes gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Ledenadministratieprogramma: PC leden (Capgemini.com) beveiligd met wachtwoorden voor het onderhouden van de ledenadministratie.

Op onze computers zijn de virusscans en spamfilters up- to- date.

Onze website heeft de beschikking over het SSL certificaat, wij zijn extra beveiligd middels het https protocol.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Body Action Goes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia: bewaren wij zolang het lidmaatschap actief is.

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Body Action Goes verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Body Action Goes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Body Action Goes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bodyactiongoes.nl .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Body Action Goes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Body Action Goes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@bodyactiongoes.nl